top of page
Samira cyklar.jpg

Film

Hej Främling -
Vad hände sen?

Under den stora flyktivvågen 2015 så startades initiativet “Hej Främling”  i Östersund som hjälpte flyktingar att integreras i den svenska samhället. Genom att samla in sport- och friluftsprylar och skapa gemensamma aktiviteter med etablerade svenskar så fick många en första fot in i det svenska samhället. SVT gjorde en dokumentärserie om detta medborgarinitiativ och vi fick bli med på personerna livsresor. Några år senare önskade Östersunds kommun att få göra en uppföljning med ett par av de främsta karaktärerna i dokumentärserien för att se hur deras liv hade utvecklats. Vad hade hänt i deras liv sedan de lämnat flyktingboendet?

bottom of page